۱۰۰۰ تومن بده!

تا ببینی چند نفر تا حالا ۱۰۰۰ تومن دادن که ببینن چند نفر ۱۰۰۰ تومن دادن

چرا ۱۰۰۰ بدم؟

۱۰۰۰ تومن پولی نیست، اما خیلی‌ها رو به آرزوشون میرسونه.
 این سایت نصف پول رو برای برآورده ساختن آرزوهای خودش و نصف دیگه رو برای شروع و حمایت از یک پروژه خرج خواهد کرد.

پولم چی میشه؟

با هر هزار تومان

نصف دیگش

برای شروع و حمایت از یک پروژه صرف میشه

نصفش

برای تحقق آرزوهامون صرف میشه

هنوز دیر نشده!

مطمئن باش داری کار خوبی می‌کنی

این سایت جنبه خیریه نداره و به هیچ ارگان یا نهادی وابسته نیست! پول حاصل از این سایت، در آینده برای شروع و حمایت از یک پروژه صرف خواهد شد. در واقع شما ۱۰۰۰تومن پرداخت می‌کنید تا به تحقق آرزو هامون کمک کنید.